ING Bank Śląski S.A. od lat konsekwentnie wspiera rynek produktów hipotecznych, budując pozycję jednego z głównych kredytodawców w tym obszarze. Aktualnie ING Bank Śląski S.A. zajmuje trzecią pozycję na rynku pod względem wielkości portfela hipotecznych kredytów złotówkowych. ING Bank Śląski S.A. plasuje się także w ścisłej czołówce rynku pod względem wolumenu nowych zaangażowań kredytowych.

Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski S.A., w której podmiotem dominującym jest ING Bank Śląski S.A.. ING Bank Śląski S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Banku Hipotecznego.

Z perspektywy klienta, którego kredyt hipoteczny zostanie przekazany w ramach transferu wierzytelności do Banku Hipotecznego, zarówno proces obsługi kredytu jak i poziom kosztów kredytowych i okołokredytowych pozostaną bez zmian.

Zarząd ING Banku Hipotecznego

Powyżsi Członkowie spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

  • Ład korporacyjny

  • Informacje wymagane przepisami prawa

  • Dokumenty i informacje o spółce