Twój kredyt przenieśliśmy do ING Banku Hipotecznego S.A., banku z Grupy ING Banku Śląskiego S.A. Przeniesienie kredytu nie wpływa na warunki Twojej umowy ani na sposób w jaki obsługujemy Twój kredyt.

Sprawdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Zapoznaj się z ogólnymi informacjami o kredycie hipotecznym

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi wskaźnika referencyjnego

 

Spłacasz już kredyt hipoteczny?  wejdź tutaj

Dowiedz się jak możesz obsługiwać swój kredyt

 

Możliwość zmiany oprocentowania kredytu na okresowo stałą stopę procentową

Oferta może Cię zainteresować jeśli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami, które mogą wpłynąć na wysokość stawki WIBOR. Skorzystanie z oferty oprocentowania stałego oznacza, że przez 5 lat rata Twojego kredytu nie będzie się zmieniać.

Możesz zmienić konstrukcję swojego oprocentowania, jeśli masz kredyt oprocentowany stopą zmienną a do spłaty kredytu pozostały Ci przynajmniej 62 raty. Wniosek o aneks złożysz w dowolnej placówce ING Banku Śląskiego. Nie pobierzemy za to opłaty.

Bieżącą ofertę konwersji oprocentowania zmiennego na okresowo stałą stopę znajdziesz w poniższej tabeli. Warunki cenowe podane na stronie zmieniają się co tydzień. Obowiązuje Cię oferta z dnia złożenia wniosku o aneks.

Obowiązuje od 23.05.2022 r.

  Oprocentowanie
bez dodatkowych produktów 8,83%
konto z regularnymi wpływami 8,73%
konto z regularnymi wpływami i ubezpieczeniem spłaty kredytu 8,63%

Zasady kredytu hipotecznego ze stałym oprocentowaniem

 

 • Możesz zmienić konstrukcję swojego oprocentowania, jeśli masz kredyt oprocentowany stopą zmienną a do spłaty pozostały Ci przynajmniej 62 raty. Wniosek o aneks złożysz w dowolnej placówce ING Banku Śląskiego. Nie pobierzemy za to opłaty,
 • Oprocentowanie nie będzie się zmieniało przez 60 miesięcy. Dzięki temu masz pewność, że w tym okresie rata Twojego kredytu hipotecznego będzie taka sama. Przez 5 lat masz jeden stały harmonogram spłaty, 
 • Pierwszy okres, w którym będzie obowiązywała stała stopa to 60 miesięcy od dnia, w którym podpiszesz aneks dot. zmiany formuły oprocentowania. W czasie obowiązywania oprocentowania stałego nie możesz przejść na oprocentowanie zmienne,

 

 • Zanim skończy się pierwszy okres ze stałym oprocentowaniem, wyślemy Ci propozycję oprocentowania stałego na kolejne 60 miesięcy. Nie możemy określić tej wartości w chwili podpisania aneksu, 
 • Jeśli nie zaakceptujesz nowej wysokości stałego oprocentowania, Twój kredyt hipoteczny przeliczymy na oprocentowanie zmienne. Oznacza to, że oprocentowanie będzie oparte o marżę z Twojego aneksu oraz stawkę WIBOR 6M, która będzie wtedy obowiązywała,
 • Jeśli zdecydujesz się na konwersję oprocentowania kredytu hipotecznego na stopę stałą masz 30 dni, aby zaakceptować decyzję do aneksu i podpisać sam aneks.

Pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego utworzyliśmy ING Bank Hipoteczny i dlaczego przenosimy do tego banku kredyty hipoteczne z ING Banku Śląskiego?

  ING Bank Śląski utworzył bank hipoteczny głównie ze względu na nowe możliwości finansowania kredytów hipotecznych – dzięki listom zastawnym. Zgodnie z polskim prawem tylko takie banki mogą emitować listy zastawne. Jest to rodzaj bezpiecznych papierów wartościowych, dzięki którym będziemy mogli zapewnić długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych naszych obecnych i przyszłych klientów.

 • Kto jest właścicielem ING Banku Hipotecznego?

  ING Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank Śląski posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ING Banku Hipotecznego.

 • Czym będzie się zajmował ING Bank Hipoteczny?

  ING Bank Hipoteczny będzie pozyskiwał długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych – dzięki emisji listów zastawnych. Jej podstawą będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, które bank hipoteczny przejmie od ING Banku Śląskiego.

 • Kto sprawuje nadzór na bankami hipotecznymi?

  Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - na takich samych zasadach, jak w przypadku banków uniwersalnych.

 • Dlaczego ING Bank Śląski przenosi mój kredyt do ING Banku Hipotecznego?

  Do ING Banku Hipotecznego przenosimy kredyty z ING Banku Śląskiego, które spełniają warunki określone w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dzięki temu bank hipoteczny będzie mógł emitować listy zastawne w oparciu o te kredyty.

 • Na jakiej podstawie ING Bank Śląski przenosi mój kredyt do ING Banku Hipotecznego?

  Kredyty są przenoszone na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej między ING Bankiem Śląskim oraz ING Bankiem Hipotecznym zgodnie z art. 509 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przeniesienie kredytu nie wymaga żadnych działań ani dodatkowych zgód ze strony kredytobiorcy. Wraz z kredytem ING Bank Śląski przekazuje ING Bankowi Hipotecznemu dane osobowe kredytobiorcy, który staje się również ich administratorem.

 • Co to jest list zastawny?

  Jest to rodzaj bezpiecznego papieru wartościowego – imiennego lub na okaziciela. W takim liście bank hipoteczny (czyli emitent) zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego – zgodnie z warunkami ich emisji. Zabezpieczeniem listu zastawnego są kredyty nabyte lub udzielone przez bank hipoteczny. Listy zastawne mogą być emitowane w złotówkach i w walutach obcych. Dzięki nim banki hipoteczne mogą zapewnić finansowanie kredytów hipotecznych dla obecnych i przyszłych klientów.

   

 • Dlaczego bank ponownie musi przeprowadzić inspekcję mojej nieruchomości?

  Wynika to z obowiązku prawnego – zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz rekomendacją F Komisji Nadzoru Finansowego, przed przeniesieniem wierzytelności do banku hipotecznego konieczne jest sprawdzenie wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia tej wierzytelności.

  Taką inspekcję przeprowadzi rzeczoznawca majątkowy współpracujący z ING Bankiem Hipotecznym lub pracownik banku. Rzeczoznawca nie będzie odwiedzał nieruchomości – jedynie obejrzy ją z zewnątrz. Taka wycena nieruchomości nie wpływa w żaden sposób na kredyt. Jest ona potrzebna jedynie, aby dopełnić formalności przed przeniesieniem kredytu do ING Banku Hipotecznego.

 • Czy będę musiał zapłacić za inspekcję nieruchomości?

  Nie. Te koszty pokrywa ING Bank Hipoteczny.

 • Czy muszę coś zrobić, aby bank mógł przenieść mój kredyt? Czy muszę podpisywać nowe dokumenty?

  Nie, nie wymagamy żadnych działań ze strony kredytobiorcy.

 • Czy poniosę jakieś koszty?

  Nie, kredytobiorca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z przeniesieniem kredytu.

 • Czy ING Bank Śląski powiadomi mnie o przeniesieniu mojego kredytu?

  Tak, klient otrzyma  zawiadomienie o przeniesieniu kredytu do ING Banku Hipotecznego. W tej samej korespondencji zostaną również przekazane dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa.

 • Czy zmieni się wpis w księdze wieczystej?

  Tak, przepisy prawa wymagają od nas, aby zmienić wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej dla nieruchomości, która zabezpiecza dany kredyt. W miejsce ING Banku Śląskiego zostanie wpisany ING Bank Hipoteczny. Wszelkie formalności z tym związane są po stronie obydwu banków – kredytobiorca nie musi dokonywać żadnych czynności. Zanim zaczniemy emitować listy zastawne, złożymy również do sądu wniosek, aby zawrzeć w księdze informację, że wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych prowadzonego przez ten bank. To nasz obowiązek, który reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wszelkie formalności i koszty ponosi ING Bank Hipoteczny.

 • Czy przeniesienie kredytu do banku hipotecznego wpływa na warunki mojej umowy?
  Nie, wszystkie warunki oraz koszty kredytu pozostają bez zmian. Zmienia się tylko osoba wierzyciela – z ING Banku Śląskiego na ING Bank Hipoteczny.
  • Oprocentowanie, opłaty i prowizje, inne warunki kredytowe oraz harmonogram spłaty – pozostają bez zmian.
  • Raty będą spłacane  w ten sam sposób, jak do tej pory – z tego samego konta.
  • Nie są wymagane podpisy na nowych dokumentach ani dodatkowe koszty.
 • Czy zmieni się obsługa mojego kredytu?

  Nie, nie zmieni się obsługa kredytu. Wszelkie sprawy związane z kredytem hipotecznym można załatwić w oddziale i przez infolinię ING Banku Śląskiego, a także w bankowości internetowej Moje ING.

 • Co z innymi produktami, które mam w ING Banku Śląskim?

  Do ING Banku Hipotecznego zostanie przeniesiony tylko  kredyt hipoteczny. Pozostałe produkty - pozostają bez zmian.