Mam już kredyt hipoteczny

Twój kredyt przenieśliśmy do ING Banku Hipotecznego S.A., banku z Grupy ING Banku Śląskiego S.A. Przeniesienie kredytu nie wpływa na warunki Twojej umowy ani na sposób w jaki obsługujemy Twój kredyt.

Pytania i odpowiedzi

 • Dlaczego utworzyliśmy ING Bank Hipoteczny i dlaczego przenosimy do tego banku kredyty hipoteczne z ING Banku Śląskiego?

  ING Bank Śląski utworzył bank hipoteczny głównie ze względu na nowe możliwości finansowania kredytów hipotecznych – dzięki listom zastawnym. Zgodnie z polskim prawem tylko takie banki mogą emitować listy zastawne. Jest to rodzaj bezpiecznych papierów wartościowych, dzięki którym będziemy mogli zapewnić długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych naszych obecnych i przyszłych klientów.

 • Kto jest właścicielem ING Banku Hipotecznego?

  ING Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. ING Bank Śląski posiada 100% akcji w kapitale zakładowym ING Banku Hipotecznego.

 • Czym będzie się zajmował ING Bank Hipoteczny?

  ING Bank Hipoteczny będzie pozyskiwał długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych – dzięki emisji listów zastawnych. Jej podstawą będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, które bank hipoteczny przejmie od ING Banku Śląskiego.

 • Kto sprawuje nadzór na bankami hipotecznymi?

  Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - na takich samych zasadach, jak w przypadku banków uniwersalnych.

 • Dlaczego ING Bank Śląski przenosi mój kredyt do ING Banku Hipotecznego?

  Do ING Banku Hipotecznego przenosimy kredyty z ING Banku Śląskiego, które spełniają warunki określone w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dzięki temu bank hipoteczny będzie mógł emitować listy zastawne w oparciu o te kredyty.

 • Na jakiej podstawie ING Bank Śląski przenosi mój kredyt do ING Banku Hipotecznego?

  Kredyty są przenoszone na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej między ING Bankiem Śląskim oraz ING Bankiem Hipotecznym zgodnie z art. 509 §1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem przeniesienie kredytu nie wymaga żadnych działań ani dodatkowych zgód ze strony kredytobiorcy. Wraz z kredytem ING Bank Śląski przekazuje ING Bankowi Hipotecznemu dane osobowe kredytobiorcy, który staje się również ich administratorem.

 • Co to jest list zastawny?

  Jest to rodzaj bezpiecznego papieru wartościowego – imiennego lub na okaziciela. W takim liście bank hipoteczny (czyli emitent) zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego – zgodnie z warunkami ich emisji. Zabezpieczeniem listu zastawnego są kredyty nabyte lub udzielone przez bank hipoteczny. Listy zastawne mogą być emitowane w złotówkach i w walutach obcych. Dzięki nim banki hipoteczne mogą zapewnić finansowanie kredytów hipotecznych dla obecnych i przyszłych klientów.

   

 • Dlaczego bank ponownie musi przeprowadzić inspekcję mojej nieruchomości?

  Wynika to z obowiązku prawnego – zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz rekomendacją F Komisji Nadzoru Finansowego, przed przeniesieniem wierzytelności do banku hipotecznego konieczne jest sprawdzenie wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia tej wierzytelności.

  Taką inspekcję przeprowadzi rzeczoznawca majątkowy współpracujący z ING Bankiem Hipotecznym lub pracownik banku. Rzeczoznawca nie będzie odwiedzał nieruchomości – jedynie obejrzy ją z zewnątrz. Taka wycena nieruchomości nie wpływa w żaden sposób na kredyt. Jest ona potrzebna jedynie, aby dopełnić formalności przed przeniesieniem kredytu do ING Banku Hipotecznego.

 • Czy będę musiał zapłacić za inspekcję nieruchomości?

  Nie. Te koszty pokrywa ING Bank Hipoteczny.

 • Czy muszę coś zrobić, aby bank mógł przenieść mój kredyt? Czy muszę podpisywać nowe dokumenty?

  Nie, nie wymagamy żadnych działań ze strony kredytobiorcy.

 • Czy poniosę jakieś koszty?

  Nie, kredytobiorca nie ponosi  żadnych kosztów związanych z przeniesieniem kredytu.

 • Czy ING Bank Śląski powiadomi mnie o przeniesieniu mojego kredytu?

  Tak, klient otrzyma  zawiadomienie o przeniesieniu kredytu do ING Banku Hipotecznego. W tej samej korespondencji zostaną również przekazane dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa.

 • Czy zmieni się wpis w księdze wieczystej?

  Tak, przepisy prawa wymagają od nas, aby zmienić wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej dla nieruchomości, która zabezpiecza dany kredyt. W miejsce ING Banku Śląskiego zostanie wpisany ING Bank Hipoteczny. Wszelkie formalności z tym związane są po stronie obydwu banków – kredytobiorca nie musi dokonywać żadnych czynności. Zanim zaczniemy emitować listy zastawne, złożymy również do sądu wniosek, aby zawrzeć w księdze informację, że wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych prowadzonego przez ten bank. To nasz obowiązek, który reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wszelkie formalności i koszty ponosi ING Bank Hipoteczny.

 • Czy przeniesienie kredytu do banku hipotecznego wpływa na warunki mojej umowy?
  Nie, wszystkie warunki oraz koszty kredytu pozostają bez zmian. Zmienia się tylko osoba wierzyciela – z ING Banku Śląskiego na ING Bank Hipoteczny.
  • Oprocentowanie, opłaty i prowizje, inne warunki kredytowe oraz harmonogram spłaty – pozostają bez zmian.
  • Raty będą spłacane  w ten sam sposób, jak do tej pory – z tego samego konta.
  • Nie są wymagane podpisy na nowych dokumentach ani dodatkowe koszty.
 • Czy zmieni się obsługa mojego kredytu?

  Nie, nie zmieni się obsługa kredytu. Wszelkie sprawy związane z kredytem hipotecznym można załatwić w placówce bankowej i przez infolinię ING Banku Śląskiego, a także w bankowości internetowej Moje ING.

 • Co z innymi produktami, które mam w ING Banku Śląskim?

  Do ING Banku Hipotecznego zostanie przeniesiony tylko  kredyt hipoteczny. Pozostałe produkty - pozostają bez zmian.