Katarzyna Majchrzak

Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka

 

Pani Katarzyna Majchrzak spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Wykształcenie

1997 r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Magister, specjalizacja: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw

Doświadczenie zawodowe

2023 r. - nadal ING Bank Hipoteczny S.A.
Wiceprezes Zarządu ds. Ryzyka
2020 r. - 2023 r. PKO Bank Hipoteczny S.A.
Dyrektor Biura Skarbu
2013 r. – 2019 r. Societe Generale S.A. Oddział w Polsce
Dyrektor ds. Syndykacji
2009 r. – 2013 r. PKO Bank Polski S.A.
Dyrektor Biura Instytucji Finansowych
Kierownik Zespołu Produktów Strukturyzowanych
1999 r. – 2009 r. Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citibank Poland)
Dyrektor Sprzedaży Produktów Skarbowych do Instytucji Finansowych, Departament Skarbu
Ekspert
Starszy Inspektor
Młodszy specjalista