Listy zastawne

Listy zastawne są jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na rynku. Wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki oferują nabywcom, przekłada się bezpośrednio na cenę tego rodzaju długu, która jest niższa od kosztów finansowania przy pomocy emisji obligacji niezabezpieczonych.