Kontakt

 • Dla interesariuszy

 • Dla klientów

Dla interesariuszy

Biuro prasowe

Przejdź na stronę

 

Biuro zarządu

tel.: +48 32 357 84 33

info@inghipoteczny.pl

Dla klientów

Infolinia

32 357 00 57

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-21:00, a w soboty od 8:00 do 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Informacje związane z obsługą Twojego kredytu znajdziesz na stronie internetowej


 

Reklamacje

Reklamacje należy kierować do ING Banku Śląskiego S.A. lub bezpośrednio do ING Banku Hipotecznego S.A. ING Bank Śląski S.A. zajmuje się obsługą klientów ING Banku Hipotecznego S.A. i jest uprawniony do przyjmowania reklamacji w jego imieniu.

Reklamację możesz złożyć:

 • W bankowości internetowej Moje ING. W temacie wiadomości wpisz "Reklamacja". Zaloguj
 • Przez telefon
  800 163 01221 lub +48 32 357 00 6212
  Godziny kontaktu:
  pon. - pt.: 8:00 - 19:00
 • W dowolnym oddziale ING Banku Śląskiego S.A. Znajdź najbliższy
 • Listownie na adres
  ING Bank Hipoteczny S.A. 
  40 - 101 Katowice
  ul. Chorzowska 50

1Połączenie bezpłatne, o ile operator umożliwia połączenia na ten numer
2Połączenie wg stawek operatora

Procedura reklamacyjna

W reklamacji podaj swoje:

 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • uzasadnienie reklamacji

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci:

 • w bankowości internetowej Moje ING, o ile jesteś użytkownikiem tego systemu, zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie systemu bankowości internetowej,
  albo w jeden z poniżej wybranych przez Ciebie sposobów:
 • w postaci papierowej - w oddziale albo listem na adres korespondencyjny,
 • na innym trwałym nośniku informacji - o ile strony tak postanowią.

Odpowiedź dostaniesz najszybciej, jak to możliwe i nie później niż 30 dni od otrzymania reklamacji przez bank. W trakcie rozpatrywania reklamacji bank może poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może się wydłużyć. Nie może jednak przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji przez bank. Gdyby miało się tak zdarzyć, zostaniesz o tym poinformowany.