ING Bank Hipoteczny S.A.

W ramach grupy kapitałowej ING uruchomiliśmy ING Bank Hipoteczny. Głównym celem jego funkcjonowania będzie emisja długoterminowych listów zastawnych, których podstawę stanowić będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabywane od ING Banku Śląskiego S.A. lub innych banków.

Więcej Sprawdź, czym są listy zastawne