• Dlaczego utworzyliśmy ING Bank Hipoteczny i dlaczego przenosimy do tego banku kredyty hipoteczne z ING Banku Śląskiego?

  Produkty hipoteczne zawsze były ważnym czynnikiem, który wspierał budowanie wzrostu gospodarczego w Polsce. Od lat konsekwentnie wspieramy ten rynek, budując pozycję jednego z głównych banków, które oferują kredyty hipoteczne. Jednocześnie obserwujemy, jak zmienia się prawo, regulacje i sytuacja makroekonomiczna. Mają one oczywiście wpływ na nasze decyzje biznesowe.

  Stworzyliśmy bank hipoteczny głównie ze względu na nowe możliwości finansowania kredytów hipotecznych – dzięki listom zastawnym. Zgodnie z polskim prawem tylko takie banki mogą emitować listy zastawne. Jest to rodzaj bezpiecznych papierów wartościowych, dzięki którym będziemy mogli zapewnić długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych naszych obecnych i przyszłych klientów.

  Warto zaznaczyć, że wśród 5 największych banków, które oferują kredyty hipoteczne, już 3 mają w swoich strukturach banki hipoteczne. Te banki z sukcesem emitują swoje listy zastawne. Znajdują one nabywców w Polsce oraz za granicą (głównie w Niemczech i Austrii).

 • Kto jest właścicielem ING Banku Hipotecznego?

  ING Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.
  ING Bank Śląski ma 100% akcji w kapitale zakładowym ING Banku Hipotecznego.

 • Czym będzie się zajmował ING Bank Hipoteczny?

  ING Bank Hipoteczny będzie pozyskiwał długoterminowe finansowanie kredytów hipotecznych – dzięki wspomnianej emisji listów zastawnych. Podstawą emisji listów będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką, które bank hipoteczny przejmie od ING Banku Śląskiego.

 • Kto sprawuje nadzór na bankami hipotecznymi?

  Nadzór nad bankami hipotecznymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)
  – na takich samych zasadach, jak w przypadku banków uniwersalnych.

 • Dlaczego ING Bank Śląski przenosi mój kredyt do ING Banku Hipotecznego?

  Do ING Banku Hipotecznego przenosimy kredyty, które spełniają warunki określone w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Dzięki temu bank hipoteczny będzie mógł emitować listy zastawne w oparciu o te kredyty.

 • Na jakiej podstawie ING Bank Śląski przenosi mój kredyt do ING Banku Hipotecznego?

  Przenosimy kredyty na podstawie umowy przelewu wierzytelności zawartej między ING Bankiem Śląskim oraz ING Bankiem Hipotecznym zgodnie z  art. 509 §1 kodeksu cywilnego. Według tego przepisu przeniesienie kredytu nie wymaga żadnych działań ani dodatkowych zgód z Twojej strony.

  Wraz z kredytem ING Bank Śląski przekaże ING Bankowi Hipotecznemu Twoje dane osobowe, a bank hipoteczny stanie się ich administratorem.

 • Co to jest list zastawny?

  Jest to rodzaj bezpiecznego papieru wartościowego – imiennego lub na okaziciela.
  W takim liście bank hipoteczny (czyli emitent) zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego – zgodnie z warunkami ich emisji. Zabezpieczeniem listu zastawnego są kredyty nabyte lub udzielone przez bank hipoteczny. Listy zastawne mogą być emitowane w złotówkach i w walutach obcych. Dzięki nim banki hipoteczne mogą zapewnić finansowanie kredytów hipotecznych dla obecnych i przyszłych klientów

 • Dlaczego bank ponownie musi przeprowadzić inspekcję mojej nieruchomości?

  Musimy to zrobić, ponieważ mamy taki obowiązek prawny – zgodnie z ustawą o listach zastawnych oraz rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego. Musimy sprawdzić wartość nieruchomości, zanim je przeniesiemy do ING Banku Hipotecznego.

  Taką inspekcję przeprowadzi rzeczoznawca majątkowy współpracujący z ING Bankiem Hipotecznym lub pracownik banku. Rzeczoznawca nie będzie odwiedzał nieruchomości – jedynie obejrzy ją z zewnątrz.

  Taka wycena nieruchomości nie wpłynie w żaden sposób na Twój kredyt. Potrzebujemy jej tylko, aby dopełnić formalności przed przeniesieniem kredytu do  ING Banku Hipotecznego.

 • Czy będę musiał zapłacić za inspekcję nieruchomości?

  Nie. Te koszty pokrywa ING Bank Hipoteczny.

 • Czy muszę coś zrobić, aby bank mógł przenieść mój kredyt? Czy muszę podpisywać nowe dokumenty?

  Nie, nic nie musisz robić.

 • Czy poniosę jakieś koszty?

  Nie, nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z przeniesieniem kredytu.

 • Czy ING Bank Śląski powiadomi mnie o przeniesieniu mojego kredytu?

  Tak, prześlemy Ci zawiadomienie o przeniesieniu Twojego kredytu do banku hipotecznego. W tej samej korespondencji przekażemy Ci także dodatkowe informacje wymagane przepisami prawa.

 • Czy zmieni się wpis w księdze wieczystej?

  Tak, przepisy prawa wymagają od nas, aby zmienić wierzyciela hipotecznego w księdze wieczystej dla nieruchomości, która zabezpiecza Twój kredyt. W miejsce ING Banku Śląskiego wpiszemy ING Bank Hipoteczny. Wszelkie formalności z tym związane są po stronie  obydwu banków – nic nie musisz robić w tej sprawie.

  Zanim zaczniemy emitować listy zastawne, złożymy również do sądu wniosek, aby zawrzeć w księdze informację, że wierzytelność banku hipotecznego została wpisana do rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych prowadzonego przez ten bank. To nasz obowiązek, który reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

  Wszelkie formalności i koszty ponosi ING Bank Hipoteczny.

 • Czy przeniesienie kredytu do banku hipotecznego wpływa na warunki mojej umowy?

  Nie, wszystkie warunki oraz koszty kredytu pozostają bez zmian.  Zmienia się tylko osoba wierzyciela – z ING Banku Śląskiego na ING Bank Hipoteczny.

  • Oprocentowanie, opłaty i prowizje, inne warunki kredytowe oraz harmonogram spłaty – pozostają takie same.
  • Raty będziesz spłacać dokładnie w ten sam sposób, jak do tej pory – z tego samego konta.
  • Nie podpisujesz żadnych nowych dokumentów ani nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.
 • Czy zmieni się obsługa mojego kredytu?

  Nie, nie zmieni się obsługa kredytu. Wszelkie sprawy związane z Twoim kredytem hipotecznym możesz załatwić w oddziale i przez infolinię ING Banku Śląskiego, a także w bankowości internetowej Moje ING.

 • Co z innymi produktami, które mam w ING Banku Śląskim?

  Do ING Banku Hipotecznego przenosimy tylko Twój kredyt hipoteczny. Pozostałe produkty - pozostają bez zmian.