Sukces pierwszej emisji zielonych listów zastawnych

15 paź 2019

Dużym sukcesem zakończyła się inauguracyjna emisja zielonych listów zastawnych przeprowadzona przez ING Bank Hipoteczny 10 października 2019 roku.


Pozyskane z tytułu emisji środki zostaną przeznaczone na refinansowanie złotowych kredytów hipotecznych osób fizycznych, zabezpieczonych na nieruchomościach należących do 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce. Prowadzącymi książkę popytu (Joint Lead Managers) byli ING Bank N.V. i ING Bank Śląski S.A. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, ING BH planował wyemitować hipoteczne listy zastawne na kwotę około 300 mln zł, po cenie nie przekraczającej 0,55% ponad sześciomiesięczny WIBOR.

Duże zainteresowanie ze strony lokalnych instytucji finansowych (zgłoszono popyt na prawie 600 mln zł) pozwoliło na zwiększenie kwoty emisji do 400 mln zł, przy jednoczesnym ograniczeniu ceny do 0,53% ponad 6M WIBOR. Wyemitowane papiery są notowane na giełdzie w Luksemburgu, a ING Bank Hipoteczny ubiega się również o ich dopuszczenie do notowania na giełdzie w Warszawie.

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service potwierdziła wysoką jakość portfela kredytów hipotecznych, które są zabezpieczeniem dla emitowanych papierów wartościowych i nadała listom rating Aa3 (najwyższy możliwy do osiągnięcia przez emitenta z Polski).

ING Bank Hipoteczny S.A. był pierwszym bankiem hipotecznym, który w swoim debiucie wyemitował zielone listy zastawne. Aktualnie ING Bank Hipoteczny jest również największym emitentem zielonych listów zastawnych w Polsce i pierwszym podmiotem z Grupy ING N.V., który wyemitował listy zastawne o takim charakterze.

Kontakt z ING Bankiem Hipotecznym

Infolinia

+48 32 357 00 57

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-21:00, a w soboty od 8:00 do 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Biuro prasowe

Biuro zarządu

tel.: +48 32 357 84 33

info@inghipoteczny.pl