Inauguracyjna emisja zielonych hipotecznych listów zastawnych

18 wrz 2019

ING Bank Hipoteczny S.A. (ING BH) wyznaczył ING Bank N.V. oraz ING Bank Śląski S.A. jako Współprowadzących Księgę Popytu (Joint Bookrunners) do zorganizowania serii spotkań z inwestorami, począwszy od czwartku, 19 września 2019 roku, w związku z planowaną inauguracyjną emisją zielonych hipotecznych listów zastawnych przeprowadzaną zgodnie z Regulacją S.

ING Bank Hipoteczny S.A. (ING BH) wyznaczył ING Bank N.V. oraz ING Bank Śląski S.A. jako Współprowadzących Księgę Popytu (Joint Bookrunners) do zorganizowania serii spotkań z inwestorami, począwszy od czwartku, 19 września 2019 roku, w związku z planowaną inauguracyjną emisją zielonych hipotecznych listów zastawnych przeprowadzaną zgodnie z Regulacją S. ING BH zakłada wyemitowanie listów zastawnych na kwotę około 300 mln PLN o zmiennym oprocentowaniu i z pięcioletnim okresem zapadalności, które uzyskały wstępny rating na poziomie (P)Aa3 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service. Transakcja, w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych do kwoty 5 mld EUR, zostanie przeprowadzona w niedalekiej przyszłości, w zależności od warunków rynkowych. Oprocentowanie oparte będzie na sześciomiesięcznej stawce WIBOR powiększonej o marżę. ING BH oczekuje, że marża nie przekroczy 0,55% w skali roku.

Emisja będzie skierowana do ograniczonego grona (nie więcej niż 149) indywidualnie wybranych inwestorów.

Grupa docelowa (dla potrzeb zarządzania produktami zgodnie z Dyrektywą MIFID II) obejmuje wyłącznie uprawnionych kontrahentów oraz inwestorów profesjonalnych (we wszystkich kanałach dystrybucji). Dokument zawierający kluczowe informacje (KID) nie został przygotowany, gdyż emisja nie będzie kierowana do inwestorów indywidualnych w EOG.

Prospekt podstawowy jest dostępny na stronie internetowej ING BH pod adresem: www.inghipoteczny.pl Ostateczne warunki emisji po ich opublikowaniu będą dostępne na stronie internetowej ING BH pod adresem: www.inghipoteczny.pl. Raport Moody’s Investors Service dotyczący listów zastawnych ING BH jest dostępny tutaj.

Dokumentacja dotycząca zielonych listów zastawnych, obejmująca Green Covered Bond Framework, Climate Bonds Initiative Certification, Second Party Opinion by ISS-Oekom oraz Green building consultant criteria (Drees and Sommer) jest dostępna na stronie Relacji inwestorskich.

Kontakt z ING Bankiem Hipotecznym

Infolinia

+48 32 357 00 57

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-21:00, a w soboty od 8:00 do 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Biuro prasowe

Biuro zarządu

tel.: +48 32 357 84 33

info@inghipoteczny.pl