Rating dla ING Banku Hipotecznego

23 sie 2019

Agencja ratingowa Moody’s Investor Service poinformowała o nadaniu ING Bankowi Hipotecznemu S.A. długoterminowego i krótkoterminowego ratingu emitenta.

 

Agencja ratingowa Moody’s Investor Service poinformowała o nadaniu ING Bankowi Hipotecznemu S.A. długoterminowego i krótkoterminowego ratingu emitenta. 

21 sierpnia 2019 roku, agencja ratingowa Moody’s Investor Service nadała ING Bankowi Hipotecznemu S.A. następujące ratingi:

 
  • Długoterminowy rating emitenta: Baa1
  • Krótkoterminowy rating emitenta: Prime-2
  • Długoterminowe ryzyko kontrahenta: A2 
  • Krótkoterminowe ryzyko kontrahenta: Prime-1
 
Jednocześnie agencja ratingowa Moody’s Investor Service wydała opinię o długoterminowym i krótkoterminowym ryzyku kontrahenta odpowiednio na poziomie A2 (cr) i Prime-1 (cr). 
Perspektywa dla ratingów długoterminowych jest stabilna. 
 
Pełna treść raportu w sprawie nadanych ING Bankowi Hipotecznemu S.A. ocen ratingowych oraz informacje nt. metodologii znajdują się na stronie internetowej agencji Moody’s Investor Service: www.moodys.com.  
 
ING Bank Hipoteczny uzyskał zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku stycznia 2019 roku. Celem Spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych. 

Kontakt z ING Bankiem Hipotecznym

Infolinia

+48 32 357 00 57

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-21:00, a w soboty od 8:00 do 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Biuro prasowe

Biuro zarządu

tel.: +48 32 357 84 33

info@inghipoteczny.pl