Zielone listy zastawne

Środowisko naturalne to nasza wspólna przyszłość, a tym samym nasza wspólna odpowiedzialność.

Dbamy o środowisko

Środowisko naturalne to nasza wspólna przyszłość a tym samym nasza wspólna odpowiedzialność. Grupa ING Banku Śląskiego jako jedna z kluczowych instytucji finansowych w Polsce ma wpływ na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów. Dzisiejsze decyzje kształtują oblicze jutra, dlatego staramy się nie tylko minimalizować ślad jaki pozostawia nasza działalność w środowisku, ale też pomagamy Klientom w transformacji energetycznej i przechodzeniu w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych.

Budynki mieszkalne i komercyjne odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE i generują około 36% całkowitej emisji CO2, 35% budynków ma ponad 50 lat a 75% zasobów budowalnych jest nieefektywne energetycznie. Europejski sektor budownictwa ma znaczący potencjał pod względem poprawy efektywności, a wejście na ścieżkę stopniowej dekarbonizacji budynków staje się wymogiem przyszłości, na który musimy odpowiedzieć już dziś.

Nasza strategia

Wpisując się w długoterminową strategię Grupy, ING Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework – dokument stanowiący nasze zobowiązanie wobec inwestorów w zakresie wykorzystania środków pochodzących z emisji listów zastawnych. Zgodnie z tym dokumentem środki pozyskane w wyniku emisji wykorzystamy na finansowanie lub refinansowanie nieruchomości mieszczących się w 15% najbardziej efektywnych pod kątem energetycznym budynków w Polsce (dodatkowe informacje znajdują się w Green Covered Bonds Framework). Kryteria oceny efektywności energetycznej zostały opracowane przez niemiecką firmę Drees & Sommer. Nasze podejście zostało oparte o międzynarodowy standard, zapewniający przejrzystość i wysoką jakość informacji dostarczanej inwestorom, opracowany przez International Capital Markets Association i opublikowany w ramach Green Bond Principles. Zgodnie ze standardem nasz Framework składa się z czterech głównych bloków:

  • Wykorzystanie środków (Use of proceeds)
  • Proces oceny i selekcji projektów (Process for project evaluation and selection)
  • Zarządzanie środkami (Management of proceeds)
  • Raportowanie (Reporting)

Framework Banku Hipotecznego podlegał ocenie przez jedną z wiodących agencji ratingowych w obszarze zrównoważonego rozwoju, firmę ISS ESG. Efektem tych prac jest Second Party Opinion – dokument stanowiący potwierdzenie zgodności z najwyższymi standardami rynkowymi. W swojej opinii ISS ESG wskazał także na pozytywny wpływ podejścia zaproponowanego przez Bank na dwa obszary  zdefiniowane przez Narody Zjednoczone w ramach celów zrównoważonego rozwoju (UN SDGs).

Otrzymaliśmy także certyfikację wydaną przez Climate Bonds Initiative – międzynarodową organizację, która dzięki rygorystycznym kryteriom ocenia czy instrument finansowy wspiera ustalenia zawarte w ramach Porozumienia paryskiego zmierzające do ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza. Certyfikacja Climate Bonds Initiative jest szeroko wykorzystywana przez interesariuszy do oceny czy dany instrument finansowy adresuje zmiany klimatyczne.